Fleet


Coaches

Features
 • Free WiFi Taxi Midhurst Hire Free WiFi
 • Luggage Taxi Midhurst Hire Luggage
 • Outlets Power Midhurst Taxi Hire Outlets
 • Reclining Seats Midhurst Hire Taxi Reclining Seats
 • Restroom Taxi Hire Midhurst Restroom
 • Television TV Midhurst Hire Minibus TV
 • 72 Passenger Midhurst Coach Taxi image

  72 Passenger MTI Coach

  72 Passenger

 • 64 Passenger Coach Midhurst Hire image

  64 Passenger Setra Coach

  64 Passenger

 • 56 Passenger Coach Midhurst Hire image

  56 Passenger Setra Coach

  56 Passenger

Minibuses

Features
 • Free WiFi Taxi Midhurst Hire Free WiFi
 • Luggage Taxi Midhurst Hire Luggage
 • Outlets Power Midhurst Taxi Hire Outlets
 • Legroom Taxi Hire Midhurst More Legroom
 • Restroom Taxi Hire Midhurst Restroom
 • Television TV Midhurst Hire Minibus TV
 • 24 Seats Minibus Hire Midhurst image

  24 Seater Minibus

  24 Passenger

 • 16 Seats Minibus Hire Midhurst image

  16 Seater Minibus

  16 Passenger

 • 14 Seats Minibus Hire Midhurst image

  14 Seater Minibus

  14 Passenger

 • 8 Seats Mercedes $siteloc Hire image

  8 Passenger Mercedes

  8 Passenger

 • 6 Seats Midhurst MPV Minibus Hire image

  6 Passenger MPV

  6 Passenger

 • 4 Seats Midhurst Passenger Car Hire image

  4 Passenger Car

  4 Passenger